ABOUT US

אודותינו

הון אנושי
חברת סהר פרויקטים הוקמה ע"י סהר כהן צדק, שהחל את דרכו בעולם הבנייה לפני למעלה משני עשורים, במהלכם צבר ניסיון עשיר.
בעזרת מטה חזק ועובדי ביצוע מסורים, הם מבצעים פרויקטים מתוך אהבה למקצוע ושירות  יוצא מגדר הרגיל.
כלל עובדי החברה מגויסים לטובת כל לקוח ופרויקט ויוצרים עבורם מעטפת שירות ייחודית המספקת ביטחון מלא בתהליך והנאה מהדרך,
לצד שקיפות ובהירות. 

ביצוע עבודות גמרים למשרדים
החברה מתמחה בביצוע עבודות גמר מגוונות ומורכבות, ועובדת עם טובי האדריכלים, המעצבים וחברות הפיקוח ומיישמת בהצלחה כל חזון תכנוני לכדי שלמות ביצועית. ניסיונה הרב של החברה מאפשר לספק שירות לחברות בגדלים שונים ועם צרכים מגוונים, כאשר מיקוד המשאבים מושם הן על תהליך הבנייה והן על התוצר הסופי והמושלם המוגש בפועל. 

THE JOY OF CREATION
חלק מהותי מאופיה של החברה מתבסס על ההנאה בתהליך הבנייה, לאורך כל שלבי הפרויקט -החל מתכנונו, דרך תיאום וניהול הרמוני של קבלני המשנה וכלה בביצועו באופן מושלם, תוך עמידה קפדנית בתקציב ובלוחות הזמנים הקבועים מראש. שימוש בטכנולוגיות בנייה וניהול מתקדמות ובאיכות חומרים בסטנדרט הגבוה ביותר- מאפשר מענה ופתרונות יצירתיים, לצד תוצאות מרהיבות.

תיאום - תכנון - ביצוע

החברה מספקת ללקוחותיה גם את האפשרות לעבוד בשיטת תיאום- תכנון- ביצוע, בה כלל הפרויקט מרוכז תחת קורת גג אחת מתחילתו- איפיון, גיבוש וקביעת פרוגרמת עבודה מדויקת, הובלה וסנכרון מופתי בין כל המעורבים בפרויקט ועד סופו -מסירתו בשלמות ובשקט נפשי. 

השיטה יוצרת יתרון ברור למזמין, הבא לידי ביטוי בקיצור לוחות הזמנים, צפי עלויות ידוע מראש וחיסכון מוכח, תיאום מערכות ואספקות המאפשר אדפטציות מהירות בשטח, המתבססות על שיתוף פעולה של כלל המעורבים בפרויקט, המובילים להצלחתו הבטוחה.

TURN-KEY PROJECTS